Privacy statement

Per 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht, in het Engels afgekort GDPR. Om hieraan te voldoen is o.a. onze privacy verklaring ge-update. Omdat we transparantie en vertrouwen heel belangrijk vinden, zullen we in onze privacy verklaring niet alleen voldoen aan de minimale eisen van de nieuwe regelgeving, maar bovendien ons uiterste best doen om je zo uitgebreid mogelijk te informeren over hoe jouw gegevens worden gebruikt en bij welke partijen deze gegevens bekend kunnen worden. Het is daardoor wel een flink stuk tekst geworden, maar dankzij de kopjes kun je hopelijk snel de informatie vinden die je zoekt. Vind/denk je dat we in onze privacy verklaring toch nog dingen zijn vergeten of dat we deze nog zouden kunnen verbeteren, dan zijn jouw suggesties meer dan welkom! Laat het ons graag weten via info@brulo.nl

Deze website is onderdeel van het bedrijf Brulo B.V.en heeft dezelfde geldende privacyregels. Brulo B.V. is gevestigd aan gevestigd in Almere op de De Binderij 34 (1321EJ) in Nederland. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.brulo.nl
De Binderij 34
1321EJ Almere
Nederland
+31 (0)36 3020 699
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Brulo B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bestellingen

Bij het plaatsen van een bestelling word je gevraagd de volgende gegevens te verstrekken, die wij nodig hebben voor het uitvoeren van de bestelling: Voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres. Afhankelijk van het land waarin je woont, kunnen we ook vragen naar je telefoonnummer, welke soms op het pakket moet worden genoteerd voor bijvoorbeeld het verspoedigen van het inklaringsproces bij de douane.

Webstatistieken

Daarnaast slaan wij bepaalde gegevens op die wij gebruiken voor statistische doeleinden en het optimaliseren van onze website, zoals internetbrowser, apparaat type, locatie, etcetera. Deze gegevens zullen geanonimiseerd zijn en niet te herleiden naar een natuurlijke persoon. Wij maken voor het analyseren van websitebezoeken gebruik van Google Analytics, waarbij IP-adressen worden geanonimiseerd en waarbij onze webstatistieken niet worden gedeeld met Google.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brulo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Brulo B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw bestelling en betaling,
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld bij vragen over uw bestelling.
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Brulo B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Brulo B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder tussenkomst van mesnsen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Brulo B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam, adres en contactgegevens (email adres, in sommige gevallen telefoonnummer), alsmede betalingsgegevens die bij ons bekend worden op het moment dat je een bestelling plaats worden altijd minimaal 7 jaar bewaard (de bewaartermijn voor de belastingdienst), of zolang je klant van ons bent, met als doel jou van betere service te kunnen voorzien, bijvoorbeeld het kunnen inzien van jouw eigen orderhistorie. Wij zien je als klant totdat je aangeeft dat je niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tegelijkertijd als een vergeetverzoek opvatten.

Gegevens over activiteiten op onze website (zoals internetbrowser, apparaat type, locatie, etcetera) kunnen langere tijd worden bewaard voor statistische doeleinden. Echter, deze gegevens zullen geanonimiseerd zijn en niet te herleiden naar een natuurlijke persoon.

Delen van persoonsgegevens met derden

Brulo B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

 Denk hierbij aan bijvoorbeeld het postbedrijf dat jouw pakketje bezorgt of de Payment Service Provider voor het betaalverkeer. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, tenzij deze bedrijven al middels un algemene voorwaarden voldoen aan de GDPR/AVG. Brulo B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor de afwikkeling van je bestelling verstrekken wij hiertoe noodzakelijke persoonlijke gegevens aan Mollie (payment service provider) en aan MyParcel, PostNL,DHL, DPD en GLS (voor de verzending). Daarnaast zijn bepaalde gegevens (noodzakelijkerwijs) inzichtelijk voor onze boekhouder / administratiekantoor en voor onze webdeveloper, met wie wij verwerkersovereenkomsten hebben gesloten. Andere externe partijen die gegevens voor ons verwerken, valideren of zouden kunnen inzien zijn o.a. een postcode API (voor het automatisch aanvullen van Nederlandse adressen), e-boekhouden (boekhoudpakket) en MailJet voor het versturen van de automatische mailtjes, bijvoorbeeld de mails met jouw orderstatus. Derden waarmee wij samenwerken hebben in een overeenkomst of in hu algemene voorwaarden vastgelegd dat zij handelen conform de GDPR/AVG.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Brulo B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen of zorgen ervoor dat je niet iedere keer opnieuw hoeft in te loggen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Houd er dan wel rekening mee dat de website daardoor mogelijker minder goed of minder prettig zal werken. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wij gebruiken géén tracking cookies, die worden gebruikt om profielen te maken over jouw surfgedrag door de tijd heen en naar verschillende websites. We gebruiken alleen cookies die nodig zijn voor het goed laten functioneren of ter gebruik voor optimalisatie van onze website, waarvoor voorafgaande toestemming niet vereist is volgens de Autoriteit Consument & Markt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brulo B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brulo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Brulo B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brulo B.V.  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken wij gebruik van een beveiligde verbinding met een SSL-certificaat en we gebruiken secure Bcrypt hashing voor het opslaan van wachtwoorden. Met partijen die gegevens voor ons verwerken hebben wij een overeenkomst gesloten of anderszins vastgesteld dat zij voldoen aan de GDPR/AVG.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@brulo.nl